Danh mục sản phẩm
Sản phẩm tiêu biểu

Hình thức thanh toán

  21/12/2015

Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào các tài khoản dưới đây của shop nhé:

Chủ tài khoản: Hoàng Thị Hiểu ( Hiển )

Ngân Hàng Viettin Bank:

STK: 711AC5656038

Chi Nhánh Chương Dương

Ngân Hàng Vietcombank (VCB)

STK: 0541000175204

Chi Nhánh Mỹ Đình

Ngân Hàng Agribank

STK: 1482205140969

Chi Nhánh Hùng Vương

Ngân hàng Techcombank

STK: 19023819183369

Chi Nhánh Trần Duy Hưng

Ngân Hàng Agribank

STK: 1482205140821

Chủ TK: Vũ Kiên Cường

Chi nhánh Hùng Vương, Hà Nội
 

Ngân Hàng Viettin bank
STK: 101010008274576
Chủ TK: Vũ Kiên Cường 
Chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội

Bình luận